2012 – 2013
November 3, 2013
2016
November 1, 2016

• Top 10 công ty kiến trúc hàng đầu Việt Nam do BCI Awards bình chọn