DỊCH VỤ

THIẾT KẾ Ý TƯỞNG
Xem thêm
Sáng tác ý tưởng thực chất là việc liên kết nhiều yếu tố như vị thế khu đất, bối cảnh không gian, mục đích sử dụng cũng như các yêu cầu khác của khách hàng với nhau. Ở mỗi dự án, các thiết kế của chúng tôi đều được hình thành dựa trên sự phối hợp và chọn lọc nhiều ý tưởng để đúc kết ra giải pháp thiết kế sâu sắc nhất.
TƯ VẤN QUY HOẠCH
Xem thêm
Một dự án bất động sản được triển khai thành công không chỉ dựa trên đánh giá về lợi nhuận, nó còn phải có khả năng tồn tại bền vững trong quá trình đưa vào sử dụng, thích ứng và phát triển cùng với sự phát triển đô thị, kinh tế, xã hội của khu vực
TƯ VẤN KIẾN TRÚC
Xem thêm
Sáng tác kiến trúc của chúng tôi tạo ra những thiết kế chất lượng phù hợp với môi trường xung quanh, sáng tạo những không gian đạt những tiêu chuẩn về thích dụng, bền vững, mỹ quan và kinh tế.
TƯ VẤN THIẾT KẾ KẾT CẤU
Xem thêm
Việc chọn giải pháp thiết kế kết cấu hợp lý không chỉ giúp cho công trình ổn định, vững vàng mà còn giúp khách hàng có được lợi ích cao nhất.
THIẾT KẾ NỘI & NGOẠI THẤT
Xem thêm
Một công trình thành công là sự kết hợp hài hòa giữa nội thất và kiến trúc ngoại thất. Nếu kiến trúc sư là người phác thảo những nét tổng quan của công trình thì người thiết kế nội thất là người phác họa chi tiết cho công trình đó
TƯ VẤN ĐỊA PHƯƠNG
Xem thêm
Đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, luôn luôn phải cần đến dịch vụ tư vấn địa phương để triển khai chi tiết hoặc điều chỉnh các ý tưởng hay công việc hàng ngày theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và bảo đảm các cơ sở trình tự pháp lý được thực hiện phù hợp với các quy định và pháp luật Việt Nam.
TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁP LÝ DỰ ÁN
Xem thêm
Ngoài những dịch vụ thiết kế chất lượng, sáng tạo, bền vững, dịch vụ tư vấn pháp lý đem đến cho chủ đầu tư các giải pháp đầu tư hiệu quả và đảm bảo việc triển khai thực hiện các hồ sơ pháp lý đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam.
TƯ VẤN THẨM TRA
Xem thêm
Dịch vụ tư vấn thẩm tra của chúng tôi giúp cho nhà đầu tư có sự đánh giá đầy đủ và khách quan về hồ sơ thiết kế và dự toán, giúp nhà tư vấn thiết kế hoàn thiện sản phẩm thiết kế trước khi chuyển sang giai đoạn thi công công trình.
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Xem thêm
Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý dự án, đồng hành với khách hàng từ những bước khởi tạo dự án ban đầu cho đến lúc hoàn thành dự án, thực hiện quản lý chi phí hiệu quả, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào dự án để giảm thiểu rủi ro và nâng cao giá trị dự án...
TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG
Xem thêm
Để đảm bảo chất lượng thi công cho công trình, ngoài việc cần có một nhà thầu xây dựng tốt, thì vai trò của tư vấn giám sát rất quan trọng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát giúp chủ đầu tư đảm bảo việc thi công xây dựng đúng hồ sơ thiết kế, theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.
LẬP TỔNG DỰ TOÁN & KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH
Xem thêm
Lập ngân sách tức là hoạch định từ các nguồn lực bao gồm vật liệu xây dựng đến nhân công cần thiết để thực hiện dự án. Ngân sách còn là một công cụ để kiểm soát, là tiêu chuẩn nhằm so sánh và đo lường sự chênh lệch giữa việc sử dụng các nguồn lực thực tế và kế hoạch.