Tư vấn giám sát thi công
TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG
Tháng Ba 30, 2017
ALINCO ĐOẠT HAI GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ QUỐC TẾ – GIẢI BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 2017
Tháng Sáu 1, 2017
du-toan
Lập ngân sách tức là hoạch định từ các nguồn lực bao gồm vật liệu xây dựng đến nhân công cần thiết để thực hiện dự án. Ngân sách còn là một công cụ để kiểm soát, là tiêu chuẩn nhằm so sánh và đo lường sự chênh lệch giữa việc sử dụng các nguồn lực thực tế và kế hoạch.
Nếu ngân sách ở mức quá cao sẽ gây ra sự lãng phí và tạo điều kiện cho quản lý lỏng lẻo, nhưng nếu quá thấp sẽ dẫn đến hạn chế thành quả và ảnh hưởng đến cam kết. Các kỹ sư dự toán sẽ phối hợp với kiến trúc sư và nhà thầu để đảm bảo đưa ra một bảng dự toán với độ chính xác cao và điều chỉnh để phù hợp với ngân sách chủ đầu tư.