THIẾT KẾ NỘI & NGOẠI THẤT
Tháng Ba 30, 2017
tư vấn thẩm tra
TƯ VẤN THẨM TRA
Tháng Ba 30, 2017
tư vấn địa phương

tư vấn địa phương

TƯ VẤN ĐỊA PHƯƠNG

tư vấn địa phương

Đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, luôn luôn phải cần đến dịch vụ tư vấn địa phương để triển khai chi tiết hoặc điều chỉnh các ý tưởng hay công việc hàng ngày theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và bảo đảm các cơ sở trình tự pháp lý được thực hiện phù hợp với các quy định và pháp luật Việt Nam.

Các công tác tư vấn địa phương gồm tư vấn lập các thủ tục trình nộp và phê duyệt ở các giai đoạn của dự án từ xin ý kiến quy hoạch đến xin phép xây dựng, thẩm tra thiết kế, tư vấn về vật liệu, về xây dựng, về các vấn đề liên quan đến quá trình xây dựng dự án và hoàn thành, đưa vào sử dụng…

TƯ VẤN ĐỊA PHƯƠNG