CHUNG CƯ HOÀNG KIM
Tháng Chín 26, 2017
MEANCHAY CONVENTION HALL
Tháng Chín 26, 2017

DỰ ÁN

Tokyu Bình Dương Garden City Zone DFG
KHU ĐÔ THỊ TOKYU BÌNH DƯƠNG GARDEN CITY ZONE DFG
  • Địa chỉ: Tỉnh Bình Dương
  • Tổng diện tích đất: 41 ha
  • Nội dung công việc:
    - Quy hoạch 1/500
    - Tư vấn pháp lý & địa phương

DỰ ÁN KHÁC