MEANCHAY CONVENTION HALL
Tháng Chín 26, 2017
ALINCO LẦN THỨ TƯ ĐƯỢC VINH DANH TẠI ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS
Tháng Sáu 25, 2018

PROJECT

PENNISULA – web
KHU NHÀ Ở GOLDEN PENINSULAL
  • Location: Phường Binh Trung Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Site area: 325,144 m2
  • Service:
    - Thiết kê quy hoạch 1/2000

RELATED PROJECT