TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI MEANCHAY
Tháng Chín 26, 2017
KHU DÂN CƯ TẦM NHÌN
Tháng Chín 26, 2017

DỰ ÁN

Wincity7
Wincity5
Wincity6
Wincity
Wincity2
Wincity3
KHU DÂN CƯ WINCITY
 • Địa chỉ: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 228,970 m2
 • Tổng diện tích đất: 86,192.6 m2
 • Nội dung công việc:
  - Thiết kế ý tưởng
  - Thiết kế cảnh quan
  - Thiết kế cơ sở
  - Thiết kế thi công
  - Tổng dự toán

DỰ ÁN KHÁC