KHU DÂN CƯ WINCITY
Tháng Chín 26, 2017
CẦN GIỜ BSB RESORT
Tháng Chín 26, 2017

DỰ ÁN

Khu dan cu tam nhin
KHU DÂN CƯ TẦM NHÌN
 • Địa chỉ: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 118,533 m2
 • Tổng diện tích đất: 5.9236 ha
 • Nội dung công việc:
  - Quy hoạch 1/500
  - Thiết kế cơ sở
  - Tư vấn pháp lý & địa phương
  - Thiết kế ý tưởng bởi Công ty Kiến Trúc ADA

DỰ ÁN KHÁC