2016
June 6, 2017
2017
July 3, 2017

• Top 10 công ty kiến trúc hàng đầu Việt Nam do BCI Asia Awards bình chọn

• Giải “Khu dân cư phức hợp có kiến trúc tiêu biểu tại Việt Nam” với dự án Phuc Loi Affordable Housing bình chọn bởi Giải thưởng Bất Động Sản Quốc Tế – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

• Giải “Kiến trúc khu phức hợp tốt nhất tại Việt Nam” với dự án Him Lam Tan Hung Condominium bình chọn bởi Giải thưởng Bất Động Sản Quốc Tết – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương