LÔ Y – CĂN HỘ CAO CẤP TÂN HƯNG
Tháng Bảy 12, 2017
LÔ Y – HIM LAM TÂN HƯNG ĐIỂM NHẤN MỚI TRONG KHU VỰC QUẬN 7
Tháng Bảy 20, 2017

DỰ ÁN

Phuc loi
Phuc loi
Phuc loi
Phuc loi
Phuc loi
Phuc loi
Phuc loi
Phuc loi
Phuc loi
Phuc loi
CHUNG CƯ PHÚC LỢI
 • Địa chỉ: Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 283.926,88 m2
 • Tổng diện tích đất: 81.120 m2
 • Nội dung công việc:
  - Quy hoạch 1/500
  - Thiết kế cơ sở
  - Thiết kế thi công
  - Tổng dự toán

DỰ ÁN KHÁC