LÔ Y – HIM LAM TÂN HƯNG ĐIỂM NHẤN MỚI TRONG KHU VỰC QUẬN 7
Tháng Bảy 20, 2017
SÂN GOLF LONG BIÊN
Tháng Bảy 26, 2017

DỰ ÁN

Khu dan cu Him lam thach ban
Khu dan cu Him lam thach ban
Khu dan cu Him lam thach ban
KHU DÂN CƯ THẠCH BÀN
 • Tổng diện tích đất:
  75.678 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng:
  422.086 m2
 • Số tầng:
  18 tầng
 • Địa chỉ:
  Quận Long Biên, Hà Nội
 • Nội dung công việc:
  – Thiết kế ý tưởng
  – Thiết kế quy hoạch 1/500

DỰ ÁN KHÁC